وقتی ناملموس ها هم طراحی می شوند: نگاهی بر طراحی تجربه ها | چاپ شده در فصلنامه چهار باغ، شماره ی 4 |خلاصه ی مقاله در سایت چهارباغ

طراحی در عصر چندپارگی هویت ها | چاپ شده در فصلنامه دستاورد شماره ی 24 و 25 | نسخه ی کامل

تمیز مثل حمام: درباره ی آی-پاد و طراحی معاصر | چاپ شده در روزنامه شرق، 7 خرداد 1385

سیالیت نوین در طراحی | چاپ شده در فصلنامه دستاورد شماره ی 22 و 23 | برگزیده به عنوان یکی از بهترین مقالات در طول 18 سال انتشار

گرایش های معاصر در طراحی صنعتی | چاپ شده در روزنامه جهان صنعت، 1 تیر 1384

صندلی های مدرن؛ یک نگاه تاریخی، جک ویلیامسون | ترجمه از متن انگلیسی ، چاپ نشده، 1382