+ Holmbäck, C. och Keshavarz, M. (2016) Passens förmedlare, Tidningen Re:public, Nummer #39, Höst 2016

+ Keshavarz, M. (2015) Passet och dess görande av kroppar, nationaliteter och stater in Kontshantverk i Sverige Del 1, Zetterlund, Christina, Hyltén-Cavallius, Charlotte, Rosenqvist, Johanna (red./ed.), Mångkulturellt Centrum, 211-213. (In Swedish)